Cookie


Ten serwis używa plików cookie tj. plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Cookie używane są w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookie pozwala dostosowywać jakość serwisu do upodobań jego użytkowników.

Pliki cookie mogą być również stosowane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Użytkownik może zaakceptować pliki cookie lub wyłączyć je w swojej przeglądarce, zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Serwis stosuje cookie:

 • wydajnościowe zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony,  

 • funkcjonalne pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),

 • sesyjne (wygasające po zakończeniu sesji).

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookie, które umożliwiają logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika:

 • youtube.com – cookie zawierające preferencje użytkownika i liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/),

 • player.vimeo.com i av.vimeo.com – cookie służące do logowania. Cookie umieszczane przez reklamodawców w celu wyświetlane reklamy zależnej od zachowania użytkownika (polityka prywatności jest dostępna pod adresem vimeo.com/cookie_policy)

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookie można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookie. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może niekorzystnie wpłynąć na prawidłowe działanie niektórych funkcjonalności dostępnych w ramach serwisu.

Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika 

 • optymalizacji korzystania ze stron internetowych

 • utrzymania sesji użytkownika serwisu,

 • tworzenia statystyk, których celem jest zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera
Safari

 

Operator serwisu Fortem S.A. wskazuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Fortem S.A. ul. Biedronki 66A, 02-959 Warszawa

 

 

This Web Service uses cookies small text files - a small piece of data sent from a website and stored on the user's devices,  to adapt the service to the preferences of its users as well as for statistical, advertising and functional purposes. Cookies are sent to the user’s device by the web service visited by such web user. In addition, cookies enable the investigation of users' preferences and therefore improve the quality of our services.

Every user may either accept cookies or switch them off in their web browser settings, as instructed in in the content of this Policy.

Cookies are used by services to which we refer displaying e.g. multimedia content.

The service uses performance cookies, or cookies for the collecting of information about the way in which the site is used so that it can operate better, and functional cookies, or cookies that make it possible to “remember” the user’s settings (e.g. the language, font size). These are, among other things:

 • cookies – statistics 

 • session cookies (expire after the end of the session)

Foreign services whose materials we present can also use cookies that enable the logging and delivery of advertisements corresponding to the users’ preferences and behaviour. In particular, such cookies include:

 • youtube.com: cookies containing user preferences and the click counter (described in the privacy policy www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)

 • player.vimeo.com and av.vimeo.com: cookies allowing you to log in, and also cookies placed by advertisers, allowing them to display ads based on user behaviour (the policy on cookies is available here: vimeo.com/cookie policy)

 
Web browsers (Service user software) permit the saving of cookies on the end user's device by default. Information concerning the handling of cookies is available in the software (web browser) settings. The level of protection against cookies may be set by the service user in his web browser, including complete blockage of cookies. This increases the level of security and data protection, but may also deactivate some functions or completely prevent the use of the service.

Cookies are used to following ends:

 • adaptation of Service website content to the User’s preferences and optimization of website use; in particular displaying the website according to the User’s individual preferences;

 • maintaining the Service User’s session;

 • generating statistical data which permit insight in the manner in which Service Users use websites, which enables the improvement the content of such websites;

How to change settings in popular web browsers

Google Chrome

Internet Explorer

Opera

Safari

 

Fortem S.A. as a website operator, indicates that the entity responsible for saving and accessing cookies on the service end user's devices is the company Fortem S.A.  with the registered office in Warsaw
(02-959), at Biedronki 66A.

 

 

FORTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie (02-928), ul. Zelwerowicza 30,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696225,

REGON: 368353874, NIP: 5213795641 Kapitał zakładowy: 100000 zł, wpłacony w całości.

Telefon: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved