FORTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie (02-959), ul. Biedronki 66A,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696225,

REGON: 368353874, NIP: 5213795641 Kapitał zakładowy: 100000 zł, wpłacony w całości.

Telefon: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved

O NAS

Naszą ambicją jest oferowanie bezpiecznych i sprawdzonych produktów finansowych opartych na inwestycjach w nieruchomości, które przynależą do naszego dziedzictwa architektonicznego.​

Jedyne w swoim rodzaju zestawienie kwalifikacji naszego zespołu ułatwia kontrolę i realizację projektów inwestycyjno-deweloperskich. Zapewnia sprawne zarządzanie i efektywną komercjalizację nieruchomości. Stanowi gwarancję maksymalnego zysku i wysokiej jakości wykonalności zadania inwestycyjnego.

ZARZĄD

 

WERONIKA KUCHARSKA

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

JACEK KUCHARSKI

PREZES ZARZĄDU

RADA NADZORCZA

KRZYSZTOF KUCHARSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

ANNA MICKIEWICZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

SPRZEDAŻ

KAROLINA SZYMOCHA

DYREKTOR

DS. SPRZEDAŻY

PIOTR KWIATKOWSKI

SPECJALISTA

DS. SPRZEDAŻY

BARTOSZ POŻOGA

SPECJALISTA

DS. SPRZEDAŻY

FINANSOWANIE INWESTYCJI

DAMIAN KRÓL

DYREKTOR  INWESTYCYJNY

ALEKSANDRA JANICKA

DYREKTOR REGIONALNY

REALIZACJA INWESTYCJI

KRZYSZTOF GRZESIK

DYREKTOR

DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

DARIUSZ RAMUS

INWESTOR ZASTĘPCZY

MARKETING

KATARZYNA KISIEL

MENEER

DS. PR I MARKETINGU

KATARZYNA SALINGER

ASYSTENTKA

DS. KREACJI 

NIKODEM SZYMAŃSKI

GRAFIK FOTOGRAF

FINANSE

JAROSŁAW ZALEWSKI

DYREKTOR FINANSOWY

AGNIESZKA KARAŚ

SPECJALISTA

DS. FINANSOWYCH

JOANNA DZIEWULSKA

MŁODSZY SPECJALISTA

DS. FINANSOWYCH

BACK OFFICE

TOMASZ BIELECKI

DYREKTOR

DS. PERSONALNYCH

JUSTYNA DYŚKO

MENEDŻER DS. WSPARCIA SPRZEDAŻY

WERONIKA ŻUCHOWICZ

ASYSTENTKA DS. BIURA

DZIAŁ PRAWNY

RAFAŁ KALINOWSKI

DYREKTOR

DZIAŁU PRAWNEGO

MARTA BEJ-BEŁKOWSKA

PRAWNIK

ALICJA SZYMAŃSKA

MŁODSZY PRAWNIK