Skaryszewska 11

Warszawa

Kamienica przy ulicy Skaryszewskiej 11 jest kolejną na warszawskiej Pradze

nieruchomością rewitalizowaną przez spółkę akcyjną Fortem.

W odnowionej kamienicy powstanie czterdzieści jeden apartamentów o wysokości blisko trzech metrów. Większość lokali będzie wyposażona w balkony z dwu lub trzyskrzydłowymi oknami. Kubiczna przykryta płaskim dachem bryła budynku zyska nową elewację. Jedynymi detalami wyróżniającym się na niemal gładkiej fasadzie będą wysokie okna i ascetyczne w prostocie formy balkony. Aranżacja apartamentów będzie nawiązywała do surowego, minimalistycznego stylu kamienicy.

FORTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie (02-928), ul. Zelwerowicza 30,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696225,

REGON: 368353874, NIP: 5213795641 Kapitał zakładowy: 100000 zł, wpłacony w całości.

Telefon: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved