Stawowa City

Wrocław

Apartamentowiec Loftowy

W trzypiętrowym budynku z dwuspadowym metalowym dachem powstanie piętnaście kameralnych lokali mieszkalnych typu studio. Detale elewacji, nadproża i kształt okien będą nawiązywać do historycznych elementów zachowanych na budynku fabryki.

FORTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie (02-928), ul. Zelwerowicza 30,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696225,

REGON: 368353874, NIP: 5213795641 Kapitał zakładowy: 100000 zł, wpłacony w całości.

Telefon: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved