Inżynierska 5B

Warszawa

Apartamentowiec Loftowy

w budynku dawnej fabryki powstaną lofty, których wystrój oparty będzie na elementach typowo industrialnych, takich jak metal, szkło, czy nieotynkowane ściany. niepodważalną zaletą tych lokali będzie wysoka, doświetlona przestrzeń.

FORTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie (02-928), ul. Zelwerowicza 30,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696225,

REGON: 368353874, NIP: 5213795641 Kapitał zakładowy: 100000 zł, wpłacony w całości.

Telefon: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved