Administratorem Danych Osobowych jest Fortem S.A. NIP: 521379564, KRS: 0000696225 

Z siedzibą w Warszawie (02-959), ul. Biedronki 66A, adres e-mail: dane@fortem.pl

Podmiotem Przetwarzającym dane osobowe jest GDF IT Consulting Sp. Z o.o., NIP: 1181514802, KRS: 0000095725 z siedzibą w Warszawie (03-963), ul. Genewska 6, adres e-mail: dane@fortem.pl

Dane osobowe nie są profilowane. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do procesu ofertowania i realizacji sprzedaży, po czym są usuwane.

Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem zdarzeń przewidzianych osobnymi przepisami prawa,  w szczególności ustawą o rachunkowości i kodeksem spółek handlowych. Realizowanie praw wglądu, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania, możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem e-mail: dane@fortem.pl. Osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Osoba przekazująca dane ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania skargi i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych.
1. Dane przechowywane są fizycznie w serwerowni klasy TIER III* na terenie Warszawy.
2. Dane są szyfrowane parą kluczy 2048 bit, składowanych w dwóch różnych fizycznych lokalizacjach.
3. Dane przechowywane jako załączniki, pliki skojarzone z danymi osobowymi, są szyfrowane kluczem 2048 bit
4. Rejestrujemy każdy odczyt, modyfikację, użycie danych osobowych.
5. Dostęp do danych możliwy jest wyłącznie dla zautoryzowanych pracowników
a. Login i silne hasło
b. Jednorazowy unikalny kod.
6. Połączenia do serwera z danymi osobowymi szyfrujemy komercyjnym certyfikatem SSL.
7. Żaden administrator serwera nie widzi/nie ma dostępu do danych osobowych.
8. Zaplecze serwerowe chronione jest przez firewall sprzętowy FortiGate, programowy Symantec.
9. Dane osobowe objęte są procedurą Recovery Disaster Plan**.
10. Dane osobowe replikowane są on-line w czasie rzeczywistym w postaci zaszyfrowanej na zapasowy serwer, bez kluczy umożliwiających deszyfrację danych.
11. Kopie kluczy do deszyfracji danych składowane są w lokalizacjach alternatywnych.

 

* TIER III, poziom zabezpieczeń fizycznej serwerowni: • System telewizji przemysłowej wewnątrz i na zewnątrz obiektu • System strefowej kontroli dostępu • Pracownicy ochrony monitorujący obiekt 24/7 • System sygnalizacji włamania i napadu z automatycznym powiadamianiem grupy interwencyjnej • Alternatywne zasilanie, generatory prądotwórcze • Kilkanaście niezależnych symetrycznych łącz internetowych o wysokiej przepustowości • System PPOŻ

 

** Zestaw procedur, proces, zapewniający zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa.

FORTEM S.A.

ul. Biedronki 66A, 02-959 Warsaw

Entered into the register of enterprises kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 13th Commercial Division of the District Court for Warsaw under KRS No. (National Court Register No.): 0000696225,

REGON (Statistical ID No.): 368353874, NIP No. (Tax ID No.): 5213795641, with a fully paid-up share capital of PLN 100,000.00.

Phone: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved