FORTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie (02-959), ul. Biedronki 66A,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696225,

REGON: 368353874, NIP: 5213795641 Kapitał zakładowy: 100000 zł, wpłacony w całości.

Telefon: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved

SKARYSZEWSKA 11

APARTAMENTY 

W KAMIENICY

W odnowionej kamienicy powstanie czterdzieści jeden apartamentów o wysokości blisko trzy metry. Większość lokali będzie wyposażona w balkony z dwu lub trzyskrzydłowymi oknami.

Warszawa

INŻYNIERSKA 5A

APARTAMENTY

KAMIENICY

Czterokondygnacyjna oficyna z poddaszem mieszkalnym będzie mieściła ponad trzydzieści lokali mieszkalnych. Elementy szklane i wysokie okna mają zapewnić maksymalne doświetlenie pomieszczeń, jak i dodać projektowi oryginalności i lekkości formy.

Warszawa

INŻYNIERSKA 5B

APARTAMENTOWIEC LOFTOWY

W budynku dawnej fabryki powstaną lofty, których wystrój oparty będzie na elementach typowo industrialnych, takich jak metal, szkło, czy nieotynkowane ściany. Niepodważalną zaletą tych lokali będzie wysoka, doświetlona przestrzeń.

Warszawa

INŻYNIERSKA 5C

APARTAMENTY

TYPU STUDIO

W trzypiętrowym budynku z dwuspadowym metalowym dachem powstanie piętnaście kameralnych lokali mieszkalnych typu studio. Detale elewacji, nadproża i kształt okien będą nawiązywać do historycznych elementów zachowanych na budynku fabryki.

Warszawa