Administratorem Danych Osobowych jest Fortem S.A. NIP: 521379564, KRS: 0000696225 

z siedzibą w Warszawie (02-959), ul. Biedronki 66A, adres e-mail: dane@fortem.pl

​​​​

Dane osobowe nie są profilowane. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do procesu ofertowania i realizacji sprzedaży, po czym są usuwane.

Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem zdarzeń przewidzianych osobnymi przepisami prawa,  w szczególności ustawą o rachunkowości i kodeksem spółek handlowych. Realizowanie praw wglądu, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania, możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem e-mail: dane@fortem.pl Osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Osoba przekazująca dane ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania skargi i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

FORTEM S.A.

ul. Biedronki 66A, 02-959 Warsaw

Entered into the register of enterprises kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 13th Commercial Division of the District Court for Warsaw under KRS No. (National Court Register No.): 0000696225,

REGON (Statistical ID No.): 368353874, NIP No. (Tax ID No.): 5213795641, with a fully paid-up share capital of PLN 100,000.00.

Phone: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved