ABOUT US

We strive to offer secure and proven financial products based on investments in the properties belonging to our architectural heritage. 

A highly unique combination of qualifications of our team facilitates the supervising and executing investment and property development projects. It guarantees maximum profits and keeping up with standards while completing an investment task.

 

JACEK KUCHARSKI

CEO

WERONIKA KUCHARSKA

MANAGING PARTNER

KRZYSZTOF KUCHARSKI

MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD 

ANNA MICKIEWICZ

MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD 

DAMIAN KRÓL

INVESTMENT DIRECTOR

RAFAŁ KALINOWSKI

LAWYER

KRZYSZTOF GRZESIK

PROJECT MANAGEMENT

DIRECTOR

DARIUSZ RAMUS

SUBSTITUTE INVESTOR

KAROLINA SZYMOCHA

SALES DIRECTOR

PIOTR KWIATKOWSKI

SALES SPECIALIST

BARTOSZ POŻOGA

SALES SPECIALIST

FORTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie (02-928), ul. Zelwerowicza 30,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696225,

REGON: 368353874, NIP: 5213795641 Kapitał zakładowy: 100000 zł, wpłacony w całości.

Telefon: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved