FORTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie (02-959), ul. Biedronki 66A,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696225,

REGON: 368353874, NIP: 5213795641 Kapitał zakładowy: 100000 zł, wpłacony w całości.

Telefon: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved

ABOUT US

We strive to offer secure and proven financial products based on investments in the properties belonging to our architectural heritage. 

A highly unique combination of qualifications of our team facilitates the supervising and executing investment and property development projects. It guarantees maximum profits and keeping up with standards while completing an investment task.

 

JACEK KUCHARSKI

CEO

WERONIKA KUCHARSKA

MANAGING PARTNER

SUPERVISORY BOARD

KRZYSZTOF KUCHARSKI

MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD 

ANNA MICKIEWICZ

MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD 

KAROLINA SZYMOCHA

SALES DIRECTOR

PIOTR KWIATKOWSKI

SALES SPECIALIST

BARTOSZ POŻOGA

SALES SPECIALIST

DAMIAN KRÓL

INVESTMENT DIRECTOR

ALEKSANDRA JANICKA

REGIONAL DIRECTOR

IMPLEMENTATION OF INVESTMENT

KRZYSZTOF GRZESIK

PROJECT MANAGEMENT

DIRECTOR

DARIUSZ RAMUS

SUBSTITUTE INVESTOR

MARKETING

KATARZYNA KISIEL

PR & MARKETING MANAGER

KATARZYNA SALINGER

CREATIVE TEAM 

ASSISTANT

NIKODEM SZYMAŃSKI

GRAPHIC DESIGNER

FINANCE DEPARTMENT

JAROSŁAW ZALEWSKI

CHIEF FINANCIAL OFFICER

AGNIESZKA KARAŚ

FINANCE SPECIALIST

JOANNA DZIEWULSKA

JUNIOR FINANCE SPECIALIST

BACK OFFICE

TOMASZ BIELECKI

HR DIRECTOR

JUSTYNA DYŚKO

SALES SUPPORT MANAGER

WERONIKA ŻUCHOWICZ

OFFICE ASSISTANT

LEGAL DEPARTMENT

RAFAŁ KALINOWSKI

LAWYER

MARTA BEJ-BEŁKOWSKA

LAWYER

ALICJA SZYMAŃSKA

JUNIOR LAWYER